• FQM được thành lập xuất phát từ thực tế Chủ Đầu Tư luôn gặp các khó khăn nhất định khi triển khai dự án bất động sản tại Việt Nam từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, thi công, quản lý thi công và giám sát chất lượng công trình. Nếu sử dụng các đơn vị tư vấn, nhà thầu [...]
  • ISO 9001:2008
    FQM đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008
     
  • Công ty thành viên
    Đối tác