• Được thành lập vào năm 2008, FQM là một trong những công ty tư vấn xây dựng phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Với đội ngũ hơn 100 nhân viên, FQM đã và đang liên tục quản lý các dự án với tổng giá trị hơn 100 triệu Mỹ Kim mỗi năm và con số này đang tiếp tục [...]
  • ISO 9001:2008
    FQM đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008
     
  • Công ty thành viên
    Đối tác